1. Polityka Cookies

1.1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

1.2. Strona internetowa WWW.twojsuplement.pl  wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania ze strony Apteki lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

1.3. Strona internetowa WWW.twojsuplement.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:

  1. pliki niezbędne do przeglądania oferty, logowania do Sklepu internetowego  i dokonywania zakupów. Ich zapisywanie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu;
  2. pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w Sklepie internetowym;
  3. pliki statystyczne – umożliwiające Administratorom strony Internetowej na zebranie informacji na temat korzystania z jej zasobów;
  4. pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Kupującego ustawień dotyczących logowania i preferencji dotyczących wyglądu strony;
  5. pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Kupującego;
  6. pliki społecznościowe – pliki umożliwiające integrację konta Kupującego w serwisie społecznościowym (m. in. Facebook, Google+) z serwisem Sklepu.
  7. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej WWW.twojsuplement.pl jej podstron, Kupujący może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi.

1.4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Kupujący powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej WWW.twojsuplement.pl  i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

1.5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej WWW.twojsuplement.pl

1.6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z Adminem partnerów oraz reklamodawców.

1.7. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

  1. Pozostałe postanowienia

2.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

2.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Apteki Internetowej obowiązuje aktualna wersja Polityki Cookies.